Vorming en Workshops

CENTAUR FEDERATION WIL DE PROFESSIONELE PRAKTIJK EN OPLEIDING
MET ASSISTENTIE VAN PAARD(ACHTIGEN) ONDERSTEUNEN EN EEN BIJDRAGE
LEVEREN AAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN HET WERKVELD.

Hiertoe organiseert Centaur Federation regelmatig vormingsmomenten en workshops
waarin afwisselend één van de 3 actoren in de triade
(participant - paard - professional) aan bod komt.

Hier vind je een overzicht:

Over Trauma. Ingrijpende gebeurtenissen
en paarden als heelmeesters
in deze grootste innerlijke processen.

OVERLEVING IN DE INNERLIJKE KUDDE

A2 secundair beeldlogo.png

PAARDENWELZIJN IN
JE PRAKTIJK

Foto Paardenwelzijn Veerle.jpg

Vorming 10 leerprincipes ISES

- 2 dagen basisvorming

- Vervolg Praktijkdag