Het uitgebreide standpunt kun je HIERONDER downloaden: 

Standpunt Centaur Federation:

 

Kwaliteit betaalt zichzelf terug.

Met enige verbijstering vernamen we de veranderingen die op til zijn omtrent de toekenning van steun aan ondernemingen en individuen via KMO portefeuille en het Vlaams opleidingsverlof. We stellen vast dat er systematisch gesnoeid wordt in alles wat met welzijn en weerbaarheid van mensen te maken heeft.

 

Als beroepsvereniging vinden we het onze plicht om te reageren tegen de gevolgen van een blinde ronde van besparingen, en om uit te nodigen tot een waardige en waardevolle dialoog.

 

In het uitgebreide statement dat te vinden is op www.centaur-federation.be geven wij onze argumenten waarom wij vinden dat het anders moet en ook anders kan. Samengevat vind je ze hier terug:

 

  • Wij stellen vast hoe het welzijn, de persoonlijke stabiliteit en de professionele belastbaarheid van mensen in de verkeerde richting evolueert, en willen dit een halt toeroepen

  • Wij staan als beroepsvereniging 100% achter principes van kwaliteitsborging en wetenschappelijke onderbouwing, en bieden daarin een optie om de echte professionals te identificeren en te ondersteunen.

  • Wij geloven niet in het “gefragmenteerd” mensbeeld en zorgsysteem dat de overheid schijnbaar voorop stelt, en bepleiten een systemische en holistische benadering als het aankomt op het sterker maken van mensen.

  • Wij stellen vragen bij het soort van leiderschap dat mensen niet alleen reduceert tot economische entiteiten, maar dat bovendien via negatief voorbeeldgedrag de fundamentele waarden uit onze samenleving laat verschrompelen, waar respect plaats moet ruimen voor angst.

  • Zorgzaam omgaan met mensen en middelen levert organisaties en samenlevingen minstens evenveel toegevoegde waarde als pure winst en shareholder value. Dat houdt tegelijk in dat preventie besparend werkt. Niet dat erop bespaard moet worden.

  • Het streven naar specialisatie en efficiëntie leidt niet tot een hoger rendement van de ingezette middelen. In de bedrijfswereld is dit algemeen gekend. In de zorgsector is dat vandaag nog niet zo ver doorgedrongen.

 

Vandaar dat wij de hand uitsteken om in dialoog mee oplossingen voor te stellen die betere resultaten zullen halen dan een ongenuanceerde besparingsronde.

 

Want kwaliteit is een investering, geen kost. Kwaliteit betaalt zich altijd terug!

 

In de komende weken zal Centaur Federation dit standpunt verspreiden bij verschillende betrokken partijen, gaan we dit doorsturen naar de bevoegde Vlaamse ministeries en zullen dit ondersteunen met een persbericht.

 

Heb je als lid of sympathisant van Centaur Federation hier nog opmerkingen of bedenkingen rond of ideeën hoe dit verder kan verspreid worden dan horen wij dit graag! Stuur en berichtje naar info@centaur-federation.be

 

Alvast bedankt!

 

Centaur Federation.

Nieuwe IAHAIO richtlijnen rond welzijn en zorg

van paarden in de EA-dienstverlening

Op 25 februari stelde IAHAIO, The International Assoiation of Human-Animal Interaction Organisation, in een webinar hun nieuwe richtlijnen voor rond zorg en welzijn van paarden in de training en het omgaan met paarden.

 

Op basis hiervan werd het Centaur Charter en het Centaur Beroepscompetentieprofiel aangepast. Hieronder kunt u de aangepaste versies downloaden. Voorlopig staan de aanvullingen nog in het rood, zodat deze gemakkelijk terug te vinden zijn.