Nieuwe IAHAIO richtlijnen rond welzijn en zorg

van paarden in de EA-dienstverlening

Op 25 februari stelde IAHAIO, The International Assoiation of Human-Animal Interaction Organisation, in een webinar hun nieuwe richtlijnen voor rond zorg en welzijn van paarden in de training en het omgaan met paarden.

 

Op basis hiervan werd het Centaur Charter en het Centaur Beroepscompetentieprofiel aangepast. Hieronder kunt u de aangepaste versies downloaden. Voorlopig staan de aanvullingen nog in het rood, zodat deze gemakkelijk terug te vinden zijn.

Terugblik Ledencongres Zaterdag 14 november '20

Op zaterdag 14 november ’20 ging voor het eerst het ledencongres door.
Samen met 30 leden keken we terug op het eerste werkjaar en wilden we inchecken welke prioriteiten we vooruit konden schuiven voor 2021.

 

Om 13u.45 was CENTAUR er helemaal klaar voor en kon het inloggen via Zoom probleemloos verlopen, waardoor we stipt op tijd onze voorzitster Veerle Maes het woord konden geven.  

 

Met de ‘State of the Union’ gaf zij een stand van zaken weer.

Waar staan we nu met Centaur, één jaar na het startcongres. Welke stappen werden gezet in dit toch wel speciale jaar?

 

Daarna werd eenieder de gelegenheid geboden om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de Centaur werking door middel van een digitaal prikbord.
Via de methode van “Continue – Start – Stop” konden deelnemers input leveren over welke thema’s belangrijk zijn, waar onze prioriteiten zouden moeten liggen, en waar elk van hen bereid was om actief mee aan bij te dragen.  

Hieruit bleek dat de belangrijkste doelstelling voor Centaur Federation ligt in het toewerken naar een officiële erkenning van het beroep van 'Equine Assisted Professional'. 

Als afronding volgende nog twee korte bijdragen: 

  • Verantwoordelijke Externe Communicatie, Annemieken Van Reepingen, gaf een weerslag van het overleg dat onlangs plaatsvond met Paardenpunt Vlaanderen.  Hieruit kwam eveneens naar voren dat de toekomstige erkenning van ons beroep ook door hen als een belangrijk item wordt voorzien. Dit samen met het inventariseren van onze economische waarde van ons werkveld. 

  • e Werkgroep Kwaliteit lanceerde een oproep voor leden van de beoordelingscommissie van de portfolio’s om als erkend lid opgenomen worden op de CENTAUR-site. Op deze manier kunnen we een start maken met een overzicht van de CENTAUR-professionals per regio in Vlaanderen, die zich inspannen voor een steeds kwaliteitsvollere dienstverlening. De portfolio is opgemaakt op basis van het CENTAUR BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL die de basis kan vormen voor een verdere erkenning van ons beroep.