top of page

Kan je als EAT/EAC -professional actief blijven in deze Covid-periode?

Coaches:

Aangezien het een niet-essentiële dienstverlening betreft, waarbij de afstand van 1,5m tussen dienstverlener en consument kan worden behouden, mogen deze diensten nog steeds worden aangeboden, voor zover zij worden georganiseerd op afspraak. 

Bij een systeem op afspraak dient met volgende maatregelen rekening te worden gehouden:

 1. de consument mag de onderneming of vereniging enkel betreden met een bevestiging van het gereserveerde tijdslot en enkel tijdens dat gereserveerde slot --> spreek duidelijk de duur van de sessie af.

 2. een maximum van 50 consumenten wordt tegelijkertijd toegelaten in de gebouwen of inrichtingen.

 3. in de gebouwen of inrichtingen vinden enkel activiteiten gekoppeld aan het directe verkoopproces plaats --> sessies gaan door op een plek die enkel hiervoor wordt gebruikt.

 4. indien een toegelaten dienst aangeboden zou worden in de openbare ruimte, dan dienen de regels omtrent de samenscholingen alsook de regels omtrent de social distancing gerespecteerd te worden. De dienstverlener kan zijn dienst dus enkel aanbieden aan maximaal drie andere personen (kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen) tegelijkertijd.

Therapeuten:

Medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als ‘noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie’ (opgenomen in de bijlage 1 van het ministerieel besluit, PC 330) mogen uitgeoefend worden. Bijv. psychologen, kinesitherapie,
 

Voor uitgebreider informatie, zie link hieronder.

Tot slot: Volg de geformuleerde basisregels.

 1. Was regelmatig je handen.

 2. Draag een mondmasker.

 3. Hou 1,5 meter afstand van anderen.

 4. Beperk je tot 1 knuffelcontact.

 5. Denk aan kwetsbare mensen.

 6. Werk thuis.

 7. Verlucht binnenruimtes.

 8. Doe je activiteiten liefst buiten

update: 31/03/2021

Informatie opgezocht op www.info-coronavirus.be

Resultaat 2de Centaur Bevraging.png

Centaur Federation heeft in de afgelopen maanden een bevraging rondgestuurd rond de impact van Covid op het werkveld.

De resultaten kun je hier downloaden:

bottom of page