top of page

DONDERDAG 20 JANUARI '22
Online workshop van 19u.30 tot 21u30

"MENSEN HELPEN KAN DE EIGEN GEZONDHEID SCHADEN..."
... of hoe de positieve drive van “mensen helpen” niet altijd volstaat
om er zelf energie uit te halen. 

Ons werk als zorgverlener is zonder meer gebaseerd op de drijfveer om anderen te helpen, om bij te dragen aan het welzijn van mensen. Hoe sterk en positief deze motivatie ook is, toch ervaren we dat we niet altijd lijken te slagen in deze opdracht, dat we voor onszelf niet de energie halen uit dit prachtwerk, dat we niet weerstaan aan de druk van de job.


Meerdere factoren spelen hierin een rol, zoals mogelijk de manier waarop het werk georganiseerd is binnen de structuur waarin we werken, zoals de mate waarin de taken die we opnemen zichtbaar bijdragen aan de toegevoegde waarde en doelstellingen die we nastreven, of zoals veranderingen die onze routine overhoop halen.

In deze interactieve workshop gaan we dieper in op aspecten die onze persoonlijke perceptie beïnvloeden op hoe “werkbaar” ons eigen werk is, hoe haalbaar en zinvol we onze eigen bijdrage vinden. Daarvoor baseren we ons op de Job Demand / Job Control modellen van Robert Karasek.

NB 21-12 Self-Care.png

Voor Wie ?

Zowel voor wie werkt in kleine of grotere organisaties, als voor wie op zelfstandige basis zorgverlening aanbiedt, zal de workshop toelaten om nieuwe inzichten te verwerven. Niet alleen de analyse van de eigen situatie, maar ook de uitwisseling van argumenten en de vergelijking tussen verschillende vormen van arbeidsverdeling is zonder meer verrijkend, en laat toe om voor de eigen situatie keuzes te maken en bij te sturen.

Extra:

De gepresenteerde modellen kunnen uiteraard ook ingezet worden wanneer je als coach zelf werkgerelateerde problematieken bij je cliënt bespreekbaar wil maken. Er werden ook Equine Assisted methoden uitgewerkt die daarbij kunnen ondersteunen. We willen wel beklemtonen dat deze modellen een onderdeel vormen van een veel ruimer kader, en dus met de juiste nuance gebruikt moeten worden.

Workshop leider:

Raf Sempels, 57, stond op alle continenten van de wereld. Zijn motto: “go and see for yourself”. 

Professioneel is hij reeds 35 jaar werkzaam in het veld van organisatieontwikkeling en -optimalisatie. Hij is internationaal actief geweest zowel in multinationals als KMO’s en zowel in een rol als projectleider, manager, directielid, CEO of adviseur, altijd strevend naar permanente verbetering. Als Partner binnen Viisiteam® begeleidt hij samen met Herman Deroost sinds 10 jaar organisaties in industrie, dienstverlening, office en overheid om zich klantgericht te organiseren, met respect voor de werkbaarheid van jobs, en het benutten van aanwezig menselijk potentieel.

Sinds 5 jaar is Viisiteam® ook eigenaar van Equicoaching®, wat inmiddels grondig getransformeerd werd tot een wetenschappelijk onderbouwde en kwalitatieve equine assisted coachingmethode. Vanuit dezelfde bekommernis rond kwaliteit is Raf ook mede-initiatiefnemer en bestuurslid van Centaur Federation.

NB 21-12 WS Praktisch.png
bottom of page